Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdyni

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Rada Miasta Gdyni uchwałą z dnia 19 grudnia 2012 roku nr XXVI/544/12 zatwierdziła plan finansowy dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni , który kształtuje się w sposób następujący:
Rodzaj zadaniaPlan na 2013 rok
Dział 710 - Działalność usługowa
Zadania zlecone powiatu, w tym:776 000,00
 
wydatki bieżące 776 000,00
wydatki majątkowe 0,00
 
RAZEM DZIAŁ 710776 000,00